CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1. Đổi trả sản phẩm

 • Điều kiện áp dụng: Sai kích thước đặt hàng ban đầu.
 • Thời hạn: Đổi trả trong vòng 7 ngày từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.
 • Phạm vi áp dụng: Đổi sản phẩm cùng loại.
 • Lưu ý:
  1. Trong điều kiện khách hàng đặt đúng kích thước và In Đất Phương Nam giao sai hàng, In Đất Phương Nam sẽ chịu 100% chi phí đổi trả cho khách hàng.
  2. Trong điều kiện sản phẩm bị hư hỏng do bất kỳ lý do nào khác, In Đất Phương Nam có quyền từ chối đổi cho khách hàng

2. Thay đổi hàng hóa

 • Điều kiện áp dụng: Hàng hóa còn nguyên vẹn khi chuyển về nhà xưởng In Đất Phương Nam.
 • Thời hạn: Đổi trả trong vòng 7 ngày từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.
 • Phạm vi áp dụng: Đổi một sản phẩm cùng loại hoặc một sản phẩm khác.
 • Lưu ý: Khách hàng sẽ chịu 100% chi phí phát sinh trong quá trình đổi trả hàng hóa.

3. Hoàn tiền đặt hàng

 • Điều kiện áp dụng: Hàng hóa bị lỗi, hư hỏng do quá trình sản xuất gặp sự cố
 • Thời hạn: Hoàn tiền trong vòng 7 ngày từ ngày In Đất Phương Nam nhận được hàng hoàn trả.
 • Lưu ý: In Đất Phương Nam sẽ chịu 100% chi phí vận chuyển hoàn trả cho khách hàng.
Gọi ngay